ویژگی های متمایز پیام لند

  • اختصاصی بودن خط پیامکی
  • مادام العمر بودن پنل و خط پیامکی
  • عدم دریافت آبومان ماهیانه و سالیانه
  • تعرفه متغییرارسال اس ام اس
  • راحتی استفاده از سامانه پیامکی
  • عقد قرارداد دائمی
  • ارسال هدفمند پیامک تبلیغاتی یا خدماتی به مخاطبین
  • دلیوری رسمی هر پیامک تبلیغاتی یا خدماتی
  • امکان ارسال پیامک تبلیغاتی به کلیه خطوط