ویژگی های متمایز پیام لند

  • اختصاصی بودن خط
  • مادام العمر بودن
  • عدم دریافت آبومان ماهیانه و سالیانه
  • تعرفه متغییر پیامک ها
  • راحتی استفاده از پنل
  • عقد قرارداد دائمی
  • ارسال هدفمند به مخاطبین
  • دلیوری رسمی مخابرات