بانک اطلاعاتی

  • بانک موبایل مناطق به تفکیک کدپستی (همراه اول)
  • بیش ار ۴۵ میلیون شماره موبایل به تفکیک کدپستی
  • به روز رسانی رایگان
  • امکان انتخاب کدپستی و ارسال به هر قسمت بطور مجزا
  • شامل شماره موبایل‌های روشن و فعال همراه اول
  • امکان ارسال به قسمتهای مختلف بانک اطلاعات در زمان های مختلف توسط سیستم ارسال متوالی